Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Riksfärdtjänst print

Tue 24. May 11 16:31

Personer som har sådana funktionshinder att det inte går att resa till normala reskostnader, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Vem kan ansöka om en riksfärdtjänstresa?
Den som är folkbokförd i kommunen.
Kraven för att få riksfärdtjänst är högre än till färdtjänst.
Tillstånd ges under förutsättning att:
1. Resan till följd av funktionshindret inte kan göras med allmänna kommunikationer, till normala reskostnader, eller inte kan göras utan ledsagare.
2. Ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
3. Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
4. Resan inte är en tjänsteresa till följd av anställningsförhållande.

Val av färdmedel
Resor med riksfärdtjänst skall göras med allmänna kommunikationer, taxi eller specialfordon. Kommunen beslutar om färdsätt med beaktade av funktionshindret och övriga omständigheter. Billigaste färdsätt skall användas, vilket innebär följande.
1. I första hand används allmänna kommunikationer, dvs tåg, buss, eller båt med ledsagare.
2. I andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med taxi eller specialfordon.
3. I tredje hand används enbart taxi eller specialfordon.

Frågor besvara av kommunens handläggare 0940- 141 85

Ansökningsblanketter, se menyn till höger
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601