Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Färdtjänst print

Fri 17. Jun 11 18:43

Färdtjänst är  den del av kollektivtrafiken som vänder sig till personer som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att själva förflytta sig eller resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst
Färdtjänstresor med taxi eller med färdtjänstbussar samordnas och samåkning ska ske där det är möjligt. Det kan innebära att restiden förlängs och att väntetiden förändras.

Vem kan få färdtjänst?
  • Den som blir beviljad färdtjänst måste vara folkbokförd i Vilhelmina kommun
  • Den som på grund av sin funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, eller resa med allmänna kommunikationer.
  • Funktionsnedsättningen ska bedömas vara längre än 3 månader.
Följande färdtjänsttillstånd förekommer
  • tillstånd med Bil
  • Tillstånd med specialfordon: fordon som har plats för rullstolar
  • Tidsbegränsat tillstånd.
  • Tillstånd för viss tid av året
  • Tillstånd med ledsagare.
  • Begränsat antal resor.
Överklagande
Den som inte är nöjd med beslutet om färdtjänst kan överklaga till Länsrätten.
Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att beslutet togs del av den sökande.
Kommunen hjälper till med överklagandet om så önskas.

Ansökan
Ta kontakt med handläggare på Färdtjänsten   0940- 141 85 om du vill fråga eller ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst. Ansökningsblanketter. Se menyn till höger.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601