Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Mark och fastigheter

Tomtförsäljning

Vilhelmina kommun har ett antal lediga tomter för alla som har tänkt sig bygga hus i Vilhelmina.

Vi har tomter i tätorten och i de flesta större byarna.

Vid intresse kontakta markansvarig på Vilhelmina kommun tfn 0940-140 66.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5AF/S03295D15-033A6019
Fri 10. Dec 10 20:12