Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Vattenmätare och konsol print

Tue 24. Feb 15 17:02

Vilhelmina kommun avser att byta mätartyp för mätning av vattenförbrukning. Mätartypen har konstruktion som kräver att det finns en konsol för mätaren. Fastighetsägare uppmanas härmed att tillse att sådan konsol finns installerad för respektive mätpunkt. Regelverket som styr detta är ABVA 2010.

Kravet på mätarkonsol har funnits i alla år, men kommunen har inte drivit frågan. Nu har det aktualierats i och med ändringen av mätartyp samt förtydligande av gränsdragningen av ansvar. Mätarkonsolen finns att köpa hos lokal handlare alternativt rörmokare. Där kan man även får hjälp med installation.

De områden som är aktuella för den nya mätartypen i närtid är:
  • Området Granvägen, öster om OKQ8
  • Nästansjö

Plats för vattenmätare
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom avläsning ska fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren. Har avsättning för mätare utförts innan placeringen godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren, om huvudmannen så kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av avsättningen så att mätarens plats kan godkännas av huvudmannen.

Mätaren bör monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och skall förses med avstängningsventiler.

Mätarkonsol och avstängningsventiler anordnas av fastighetsägaren.
20150211_115549_2.png
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601