Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Vatten och avlopp

Information om vatten och avlopp finns under länkarna till vänster.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5AF/FOV1-00056780/100
Wed 11. Feb 15 11:48