Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Energi- och klimatrådgivning

Syftet med den kommunala energi- och klimatrådgivningen är att ge objektivt, lokalt och regionalt anpassad information och rådgivning.

Den kommunala energi- och klimatrådgivaren svarar på frågor om t.ex. uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst och vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag och organisationer.

Energi- och klimatrådgivning
Tel 0940-140 67

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5AF/FOV1-0004C2B0/100
Wed 12. Jul 17 13:18