Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Konvertering Saxnäs print

Fri 10. Dec 10 19:55

Uppföljning av pilotprojektet
”Konvertering Saxnäs Skola”

Saxnäs Skola har konverterats från olja till biobränsle. Kommunstyrelsen beslutade 2004 att göra en pilotanläggning i Saxnäs för att utröna hur pelletseldning fungerar i praktiken.

Nu har ett år gått och sammanfattningsvis med de erfarenheter man fått, kan konstateras att trots vissa igångkörningsproblem första tiden har stora besparingar gjorts. Skötsel och underhåll har varit betydligt mindre än befarat. Under det första året har energi förbrukats motsvarande 313 000 kWh fördelade på  ~ 46,4 ton pellets och  ~ 9,5 m3 olja.

I beräkningsunderlaget har pelletsbrännare dimensionerats till 80 % av tidigare effektbehov eftersom man senare räknar med att göra energieffektiviseringar motsvarande de återstående 20 %. Oljan ska behållas som en back-up under tiden. I beaktande ska även tas, att ventilationen har ökats med 10 % drifttid eftersom förhöjda radonhalter har uppmätts. Detta ökar energiförbrukningen också en del.

Sammanfattningsvis kan konstateras att en ekonomisk besparing av ~ 142 000 kr har gjorts gentemot enbart oljeeldning. Investeringen beräknas återbetala sig på mindre än 2 år.

Minskade miljöutsläppen med ~ 55 ton CO2 är en god början i de antagna A-21 och energiplanernas riktlinjer. Miljömålen är att senast 2010 övergått till förnyelsebara bränslen.

Med de goda erfarenheterna från Saxnäs har ytterligare konvertering påbörjats av 3 oljepannor i Dikanäs. Beräkningar om en minskad oljeförbrukningen på totalt 85 m3 ger Vilhelmina kommun en bra placering i Inlandets miljöarbete. Dorotea kommun har under året konverterat bort 101 m3 olja. Åsele har konverterat 30 m3 men har planer på ytterligare drygt 60 m3 olja.

Besök gärna energirådg. hemsida www.kommun-energirad.vilhelmina.com/
där finner du bl.a. Vilhelmina kommuns energiplan, sammanställningen av konverteringen i Saxnäs. Länkar till olika energiaktörer och de nyaste nyheterna på fronten energi, bidrag m.m.

Energirådgivningen
Volgsjöv. 32 A
912 82 Vilhelmina


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601