Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Länkar

fjall.jpg
Här hittar du länkar till sidor där du kan hitta information inom olika områden. För att underlätta för dig som användare har vi valt att dela upp länkarna på olika intresseområden.

MiljöEnergirådgivningen har information om Vilhelmina kommuns energiplan, sammanställningen av konverteringen från olja till biobränsle i Saxnäs, länkar till olika energiaktörer och de senaste nyheterna om energi, bidrag m.m.

Naturvårdsverkets hemsida finns bland annat information om miljöbalken. En bra guide över miljölagstiftningen finns under rubriken Lag & rätt>>Miljöbalken.

Kemikalieinspektionen har information om kemikalier.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens sida finns information om återvinning m.m. En annan bra sida med information om avfall är Renhållningsverksföreningens hemsida.

Förordningar
Här finns direktlänkar till några av de förordningar som är viktiga för företagare. Dessa kan också nås via Naturvårdsverkets hemsida.

I Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns bland annat information om åtgärder som är anmälnings- eller tillståndspliktiga

Alla C-verksamheter skall följa Egenkontrollförordningen.

I Förordningen om miljösanktionsavgifter anges vilka överträdelser som leder till en miljösanktionsavgift

I Avfallsförordningen finns de regler som gäller hantering av avfall. Bland annat finns här en förteckning av vad som är farligt avfall.


Hälsoskydd
Dsc00022.jpgDjurskydd

20030313_154909_1.pngJordbruksverket ansvarar för jordbruk, trädgård och rennäring samt är myndighet för landets distriktsveterinärer.


Livsmedel

20030307_142235_0.png

KRAV är en förening som kontrollerar ekologisk produktion. KRAV-märkning är till för att underlätta för oss konsumenter.
Genom att köpa KRAV-märkta livsmedel gör vi ett miljövänligare val.

Livsmedelsverket är det statliga verk som arbetar med livsmedelsfrågor.20030307_135353_0.png

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5AF/FOV1-0004B3E1/100
Wed 22. Feb 12 19:50