Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Radon print

Wed 22. Feb 12 20:30

Radon i inomhusmiljö
Fr.o.m 1 januari 2003 kan egnahem med radonhalter över 200 Becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft kan få bidrag för radonsanering. Bidrag lämnas med 50 % av skälig kostnad för saneringsåtgärden, dock högst 15 000 kronor.  Ansökan om bidrag lämnas till länsstyrelsen som också fattar beslut om bidrag.  

Radon i dricksvatten
Radon i dricksvatten kan medföra hälsorisker

Gränsvärden för radon i dricksvatten:
mer än 100 Bq/liter är tjänligt med anmärkning
mer än 1000 Bq/liter är otjänligt.

För mer information, vänd dig till Miljökontoret, tel 0940-140 71, 140 72.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601