Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Avfall och återvinning print

Thu 3. Aug 17 11:06

Avfall
Kommunen ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall som inte omfattas av producentansvar (se nedan). Detta gäller restavfall, grovavfall och farligt avfall samt slam och latrin.

20170209_135543_0.jpg
Hushållens brännbara restavfall (brännbart hushållsavfall som inte är farligt och inte omfattas av producentansvar) samlas in i kärl som varje hushåll själv köpt in.

Grovavfall och hushållets farliga avfall tas emot på återvinningscentraler (ÅVC)  som finns på tre olika ställen i kommunen.Vilhelmina ÅVC, Saxnäs ÅVC. och Dikanäs ÅVC.

Återvinning
Nästan hälften av hushållsavfallet går bra att kompostera. På så sätt får man värdefull kompostjord till trädgården, samtidigt som transporterna och förbränningen av avfall minskar.

För förpackningar, returpapper, el-avfall, däck och bilar gäller producentansvar. Producenterna är ansvariga för att dessa material samlas in och återvinns. Returpapper (tidningar etc) och förpackningar av papper, glas, metall och plast samlas in på återvinningsstationer (ÅVS). Sorteringsguide FTI

Det finns 10 st ÅVS i Vilhelmina kommun. Ansvaret för stationerna ligger hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Det är FTI som bestämmer hur många återvinningsstationer som ska finnas och var de ska ligga. För städning och snöröjning av stationerna anlitar FTI kommunen mot ersättning.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601