Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Bygga och bo


Miljö- och byggnadskontoret i Vilhelmina är verksamma inom en rad olika områden.
20170207_152725_0.jpg
Några exempel är:

Fysisk planering - detaljplaner
Bygg- och rivningslov - anmälan eldstad
Strandskydd
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedelstillsyn
Adresser
Tillsyn av bl a ventilationskontroll, hissar och liftar.

Verksamhetsansvarig:                                            
Ulla-Karin Dahlberg
Tfn: 0940-140 82

Ärenden skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Vilhelmina kommun
912 81 Vilhelmina


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5AF/100
Tue 7. Feb 17 15:27