Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

UV-index

UV-index är ett mått på styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som intensivast under dagen. Läs mer på Strålskyddsinstitutets hemsida


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C2AF/S03295D39-042D0F67
Tue 10. Mar 15 10:55