Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Miljöfarlig verksamhet print

Tue 10. Mar 15 10:13

20101211_134714_0.jpg
I miljöbalken har man valt att klassa miljöfarlig verksamhet i tre nivåer, från A till C. För A-verksamheter söks tillstånd hos Regeringen. För B-verksamheter söks tillstånd hos Länsstyrelsen och för C-verksamheter skall anmälan göras till Kommunen.

Miljö- och Byggnadsnämnden utövar tillsyn på kommunens C-verksamheter och vårt mål är att besöka dem en gång per år. I Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns en bilaga där alla miljöfarliga verksamheter finns uppräknade. Skall du starta en verksamhet så läs i förordningen för att se om din verksamhet står med. Om verksamheten är en C-verksamhet skall den anmälas till Miljö- och Byggnadsnämnden, anmälningsblanketter finns under blanketter i menyn till vänster. Naturligtvis går det alltid bra att kontakta oss på Miljökontoret.

Vill du anmäla en verksamhet, fyll i en blankett och skicka in till miljökontoret
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601