Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Cisterner print

Wed 20. Apr 16 10:48

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner som rymmer mer än 1 m3 och som används till diesel-, bränn- eller spillolja besiktas regelbundet. Sedan tidigare omfattades cisterner i mark och numera omfattas även cisterner ovan jord och inomhus.

Vilka cisterner omfattas?
Alla cisterner som rymmer mer än 1 m3 omfattas, det vill säga bland annat villacisterner och farmartankar.

Senast den 1 juli 2006 måste du som har oljetank på 1-10 kubikmeter inomhus låta besiktiga denna. Kravet omfattar alla som äger en sådan tank oavsett om tanken ägs av en privatperson, företag, förening eller annan. Beställ besiktning snarast! Det blir snabbt svårt att få en tid före
1 juli.

Olje- och spilloljetankar som är placerade utomhus eller i mark ska vara besiktade sedan tidigare. Den som inte har låtit besiktiga en sådan tank ska omgående låta genomföra en besiktning.

Att använda en oljetank som inte kontrollerats i tid är olagligt. Skulle en olycka inträffa kan det bland annat leda till att ägaren får problem med ersättning från försäkringsbolaget.

Vem utför besiktningen?
Besiktningen ska utföras av ett ackrediterad kontrollorgan.Klicka här för ytterligare instruktioner om hur du utför sökningen. SWEDAC nås på tel. 033-17 77 00.

Varför?
Vid besiktningen kontrolleras bland annat att cisternen är tät och att överfyllnadsskyddet fungerar. Äldre cisterner kan börja rosta inifrån och det kan endast upptäckas vid en besiktning.

Om du tar en cistern ur bruk
Om du tar en cistern för brandfarlig vätska ur bruk, skall den tömmas och rengöras. Rengöringsresterna är farligt avfall och skall lämnas till återvinningscentralen (ÅVC) i Vilhelmina, Saxnäs eller Dikanäs. Om inte tanken demonteras, skall åtgärder vidtas som gör att tanken inte kan fyllas. Exempelvis kan påfyllningsrör och överfyllnadsskydd tas bort och/eller tanken sandfyllas. Ett skrotningsintyg skall lämnas till miljö- och byggnads- nämnden. För oljetankar på 1-10 kubikmeter inomhus ska detta ske senast den 1 juli 2006. Anmälan/intyg kan ske på blankett som finns i blankettarkivet.

Hur ofta och när?
Se bilden nedan för att se vilka regler som omfattar din cistern.

20101211_134503_0.png

20101211_134538_1.pngVilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601