Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Luftkvalitet

Inledande kartläggning av luftkvalitet

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska miljökvalitetsnormerna och utvärderingströsklarna, samt att årligen rapportera in kontrollresultatet till det av Naturvårdsverket utsedda Datavärdskapet för luftkvalitet.

Vilhelmina kommun har gjort en inledande kartläggning av halterna för de respektive föroreningarna. Den kartläggningen kan ni läsa här: Kartläggning Vilhelmina.pdf


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C2AF/FOV1-0005C345/100
Wed 5. Jul 17 08:41