Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Miljömål  print

Thu 29. Jun 17 08:25

20170207_153816_0.jpg
Sveriges riksdag har satt som övergripande mål för miljöpolitiken att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Sexton miljökvalitetsmål med tjugofyra etappmål, antogs 1999, styr arbetet för att nå dit.

Syftet med Vilhelminas miljömål är att kommunen ska utvecklas till en långsiktigt hållbar fjällkommun. Miljömålen är ett vägledande och strategiskt dokument för de kommunala nämnderna, men de ska också sprida kunskap och vara inspirerande för t.ex. företag och verksamheter, skolor, föreningar och enskilda invånare.
Kommunen har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö för sina medborgare och för tillfälliga besökare i vår kommun samt ett övergripande ansvar för de nationella miljö- och folkhälsomålen. Kommunen har flera viktiga uppgifter i arbetet med att uppfylla målen, bl.a genom ansvaret för samhällsplanering samt i den egna verksamheten. För att läsa Vilhelmina kommuns miljömål, klicka här: Miljömålen Vilhelmina kommun slutrapportering LONA versionen till Länsstyrelsen.pdf

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601