Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kompletteringsåtgärder inom strandskyddat område print

Fri 24. Oct 14 16:32

Länsstyrelsen Västerbotten föreskriver bl.a. med stöd av 7 kap. 17 § miljöbalken att förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken inte ska gälla kompletteringsåtgärder inom strandskyddat område under vissa förutsättningar från och med 1 januari 2015. Se beslutet i vänster meny.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601