Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Avgifter print

Mon 2. Oct 17 13:59


Grundavgift och rörlig avgift för renhållningen

Din avgift för sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift. Här förklaras  vad det innebär.

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8.
Avgifterna du betalar ska täcka alla kostnader som kommunen har för renhållningsverksamhet.

Rörlig avgift
Det är avgiften för det som läggs i sopkärlet och vägs in.
Den avgiften kan du påverka genom bra sortering och kompostering. Det finns olika storlekar på kärlet. Fritidshusägare kan välja kärl eller betalsäck för sitt hushållsavfall.

Grundavgiften
Grundavgiften är en fast avgift som alla fastighetsägare betalar. I grundavgiften ingår kostnader för bland annat drift av återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, transport och behandling av grovavfall, information, fakturahantering och kundservice.


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601