Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kärlhämtning (soptunnan) print

Fri 23. Oct 15 11:03

Kärlhämtning sker var 14:e dag utom för hushåll i vissa områden där hämtning sker var 4:e vecka (från 1 oktober till 30 april)

För att tömning ska utföras måste kärlet stå i anslutning till hämtningsplats/transportväg för sopbilen. och draghandtaget ska vara vänt mot vägen.

För att underlätta för de som hämtar dina sopor är det några saker du bör tänka på:~
  • Ställa ut ditt kärl senast 06.00 på hämtningsdagen.
  • Tunnan ska vara fritt stående och fullt synligt på hämtningsplatsen.
  • Draghandtaget ska vara vänt utåt.
  •    Snö och halkfritt på hämtstället.

Att tänka på övrig tid:~
  • Rengör tunnan med jämna mellanrum, för att undvika dålig lukt.
  • Förpacka dina sopor, exempelvis i påse, innan du lägger ner dem i tunnan
  • Låt inte tunnan stå i starkt solljus, eftersom det kan skada den.
  • Vid kall väderlek kan soppåsarna frysa fast i kärlet om påsarna är blöta.
Det innebär att kärlet inte blir helt tömt utan en del sitter kvar fastfruset i kärlet. För att minska risken med fastfrysning under vintern ta dubbla soppåsar och lägg en dagstidning i botten.


I kärlen får finnas enbart brännbara sopor. Till ej brännbart räknas t ex glas, metall, radio/TV, elektronik och farligt avfall. Om detta påträffas i ert kärl till förbränning så lämnas kärlet otömt.

Kärl finns att köpa via Vilhelmina kommun och det beställs på telefon 0940-140 50.

För mer information om kärlhämtning, ring 0940-140 80 eller 140 50.

FAQ - Frågor vi ofta fått

I samband med införandet av kärlhämtning har vi fått många frågor. I följande text har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Varför har kärlhämtning införts?
 
Med tidigare sätt har sorteringen varit alltför dålig. Detta har medfört extra kostnader för kommunen vid sortering och förbränning.

Det har kommit en faktura till mig och jag har inte fått någon tidigare. Vad beror det på?
  
Inom Vilhelmina kommun finns olika renhållningsområden, nämligen sk A-område och B-område. Tidigare har inte alla områden behövt betala exempelvis därför att det varit allt för långt till containern. Efter införandet av kärlhämtning kommer de flesta att få soporna hämtade i närheten av sina fastigheter och därmed får också alla räkning på sopavgiften.
 
Jag har fått en räkning som rör mitt fritidshus. Jag vill inte betala eftersom jag sällan vistas i huset. Kan ni plocka bort fakturan?
 
Fakturor skickas ut till alla husägare. Även om du inte har hushållssopor i ditt fritidshus så generar huset sopor. Någon gång i framtiden kan du vilja göra dig av med grovsopor från ditt fritidshus.

Dispenser söks via miljökontoret.

Jag tror det kommer att bli dyrt när vägning av soporna införs. Vilken blir skillnaden för mig som privatperson?
 
Enligt gamla taxan var avgiften för en enfamiljsfastighet, som lämnade sina sopor i en container, 1439 kr per år. Enligt nya taxan betalar samma fastighet 758,18 per år i grundavgift. Till grundavgiften tillkommer en avgift på 2,76 kr per kilo sopor som lämnas. Det går alltså lämna många kilo sopor innan du når upp till vad det kostade med containeralternativet.

När hämtar sopbilen mina sopor?
 
Sopbilen kör en viss rutt. Klicka här för att se hämtningsdagar.

Hur utförs vägningen av sopor?
 
Sopbilen är utrustad med en våg. Soptunnan vägs innan den töms och efter att den tömts och det är mellanskillnaden som registreras.


  





Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601