Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Starta livsmedelsföretag print

Fri 12. Jul 13 10:53

Vill du starta ett livsmedelsföretag?
Ett livsmedelsföretag är en verksamhet som släpper ut livsmedel på marknaden med en viss grad av kontinuitet och organisation. Om du funderar på att starta ett livsmedelsföretag är det en del saker du behöver tänka på.  Beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om ska den registreras alternativt godkännas av miljökontoret. Den viktigaste skillnaden mellan registrering och godkännande är att vid det senare måste livsmedelslokalen godkännas innan verksamheten får sätta igång.

Registrering eller godkännande?
Det är du som livsmedelsföretagare som ska undersöka om din verksamhet kräver registrering eller godkännande. Registrering gäller för de flesta typer av livsmedelsföretag. Godkännande krävs om du producerar eller hanterar kött, fisk, obehandlad mjölk och mjölkprodukter och/eller ägg och äggprodukter. För detaljhandel räcker det med registrering för dessa livsmedel.

Mobil anläggning
Mobil anläggning kan vara en vagn eller ett tält vid en marknad. Det kan också vara ett bord på en mässa. Det man bedömer är graden av kontinuitet och organisation. Mobila anläggningar ska registreras alternativt godkännas. Ibland är det en redan befintlig livsmedelsföretagare som vill starta en mobil anläggning, t.ex. en gårdsbutik som vill sälja sina produkter på marknader.  Den mobila anläggningen ska då registreras separat. Om man har ett försäljningsstånd utanför sin butik räknas det som en förlängning och ska inte registreras.

Varför ska man registreras eller godkännas?
Livsmedelsagen innehåller krav på att livsmedelsföretag ska registreras eller godkännas. Kravet finns för att skydda konsumenterna från ohälsa och från att bli lurade. Därför ska miljökontoret veta vilka livsmedelsföretag som finns i kommunen så att de kan kontrolleras. Det är företagarens ansvar att anmäla sin verksamhet hos miljökontoret.

Undantag från livsmedelslagstiftningen
En del verksamheter räknas inte som livsmedelsföretag. Det man bedömer är graden av kontinuitet och organisation. Rör det sig om enstaka tillfällen som t.ex. korvförsäljning vid en midsommarfest eller en tvådagars julmarknad på en skola räknas det inte som ett livsmedelsföretag. Jägare eller fiskare som säljer små mängder vilt eller fisk direkt till detaljhandel eller konsument omfattas inte heller av kravet på registrering eller godkännande. Hör av dig till miljökontoret om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet.

Riskklassning
Olika typer av livsmedelsverksamheter innebär varierande grad av risk för konsumenter. Faktorer som påverkar riskklassningen är bl. a. typ av livsmedel, beredning, antalet portioner och konsumentgrupp. När du har anmält din verksamhet till miljökontoret kommer du att få fylla i en blankett om riskklassning. Riskklassen bestämmer antalet kontrolltimmar som gäller för din verksamhet och vilken årsavgift du ska betala. Kontrolltiden omfattar den tid som miljökontoret ska lägga på din verksamhet, bl. a. inspektioner, rapportskrivning och restid. För vissa anläggningar gäller att miljökontoret har möjlighet att klassa ned din verksamhet till färre kontrolltimmar. Detta beroende på hur väl du sköter din verksamhet.

Hur ska du gå tillväga?
Börja med att fundera på hur din verksamhet ska se ut. Vilka livsmedel ska du hantera och i vilka mängder? Det är viktigt att du har en genomtänkt hantering av livsmedel och ett egenkontrollprogram. Ladda sedan ned den blankett som passar just ditt livsmedelsföretag och skicka in till miljökontoret. Därefter kommer din ansökan att behandlas olika beroende på vilken typ av verksamhet du har.

För registrering gäller att du får sätta igång din verksamhet tidigast två veckor efter att anmälan inkommit till miljökontoret. Du kommer att få ett beslut om att verksamheten är registrerad och ombeds fylla i blanketten om riskklassning. Att din verksamhet följer lagstiftningen kontrolleras vid första inspektionen. Gäller det ett godkännande får du starta verksamheten först efter att miljökontoret besökt din verksamhet och sett att du uppfyller lagkraven. Din ansökan ska vara miljökontoret tillhanda senast sex veckor innan du tänkt starta din verksamhet. Var gärna ute i god tid.

Kom ihåg att det är ditt ansvar att du följer lagstiftningen.

Blanketter och mer information
Här hittar du blanketten för registrering av restaurang/pizzeria/livsmedelsbutik och liknande. För blankett om godkännande klicka här.

Det finns mer information på livsmedelsverkets hemsida www.slv.se. Livsmedelsverket är den nationella myndigheten som införlivar EU-lagstiftningen i svensk lagstiftning och som även kan besluta om strängare regler. Det är kommunen som är den lokala tillsynsmyndigheten. Här finns litet grundläggande information om vad du bör tänka på som livsmedelsföretagare. För tips om hur man utformar ett egenkontrollprogram se Svensk Servicehandels branschriktlinjer eller följ den här länken.

Hör av dig till miljökontoret om du har frågor, på telefon 0940-140 72.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601