Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Dricksvatten print

Fri 12. Jul 13 10:57

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är miljökontoret som utövar tillsyn på de kommunala dricksvattenverken. Genom regelbundna inspektioner och provtagningar kontrolleras kvaliteten. Det som undersöks är mikrobiologiska parametrar såsom koliforma bakterier och E.coli. Man undersöker även kemiska parametrar, t.ex. pH-värdet och vattnets grumlighet. Vattenproverna analyseras av det ackrediterade laboratoriet ALcontrol enligt livsmedelsverkets gränsvärden. Dricksvattnet är antingen tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Otjänligt dricksvatten är hälsofarligt att förtära medan tjänligt med anmärkning kan innebära estetiska avvikelser.

Kommunala dricksvattenverk finns i Bäsksele, Bäsksjö, Dajkanvik, Dalasjö, Dikanäs, Järvsjöby, Kittelfjäll, Klimpfjäll, Latikberg, Malgovik, Marsliden, Meselefors, Nästansjö, Saxnäs, Skansholm, Storsele och Strömnäs. Kommunens tekniska avdelning är verksamhetsutövare för det kommunala vattnet och ansvariga för att du som konsument ska ha ett säkert dricksvatten. Vid avvikelser i kvaliteten meddelas detta och åtgärdas av verksamhetsutövaren. Har du som konsument klagomål eller funderingar hör du av dig till tekniska avdelningen eller miljökontoret.

Egen brunn
Har du egen brunn är det du själv som ansvarar för att kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten. Socialstyrelsen är den myndighet som ger rekommendationer för enskilda vattentäkter. En studie som utfördes 2007 visade att en av fem enskilda vattentäkter hade otjänligt vatten. För egen brunn bör du kontrollera dricksvattnet vart tredje år. Det gör du genom att beställa provflaskor som privatkund hos ALcontrol i Umeå. Mer information finns på www.brunnsvatten.se. Du kan även skicka ett mail till brunnsvatten@alcontrol.se. Har du inte tillgång till internet kan du ringa ALcontrol på 013-25 49 91, telefontid vardagar mellan 8-12. För att läsa mer om Socialstyrelsen rekommendationer klicka här.  

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601