Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Ny återvinningscentral 20160411

Ny återvinningscentral

Den 11 april öppnade Vilhelmina kommun en ny återvinningscentral på gamla sågen området ( industrivägen 36). Anläggningen uppe på Granberget är stängd.

SAMMA ÖPPENTIDER.
Måndag 12.00 -18.00
Tisdag – Fredag 12.00-15.00

På anläggningen har FTI en återvinningsstation ÅVS där förpackningar kan lämnas, metall, glas, plast, well, och tidningar.

I en av byggnaderna lämnas miljöfarligt och elavfall. Därefter en yta för vitvaror/kyl/frys.
Det finns en uppbyggd ramp under tak där bilar kan köra upp, med snedställda containers för olika avfallsslag.
En yta för trädgårdsavfall finns till vänster precis innan rampen.

Nedan är vissa saker som inte kan lämnas, eller behöver åtgärdas innan de lämnas, på ÅVC.
Att åtgärda innan du kommer på ÅVC:
- Töm motorer på vätskor, t ex gräsklippare, trimmer, snöslungor.
- Plasta in asbest, max 5 kg.

Saker vi inte kan ta emot på ÅVC:
- Inga brandsläckare, gastuber eller kolsyrepatroner.
- Fyrverkerier, explosiva varor och ammunition.
- Mediciner
- Bildäck, bildelar
- Mat och hushållsavfall

Tack för din insats och välkommen!


Se översiktskarta var du kan lämna ditt grovavfall  och
miljöfarliga avfall på Vilhelmina Åvc.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FAV1-0004B3E4/S0494E313
Wed 17. May 17 10:22