Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Slamtömning print

Fri 15. Apr 16 11:11        INFORMATION OM SLAMTÖMNING

20160415_105938_0.png


Håll vägen fri
För att slambilen ska komma fram och tömma din brunn måste vägen vara minst 3,5 meter bred, fri höjd minst 4 meter samt tåla slambilens tyngd ca 20 ton.

Vägen ska hållas fri från kvistar och grenar eller annat som hindrar framkomligheten.
För eventuella spår, skador på marken ansvarar fastighetsägaren.
Vid eventuell vägbom måste öppningen vara enkel, endast kodlås får användas. Koden meddelas till kommunen.

Tänk på att den väg som chauffören ska lägga ut slangen, mellan bilen och brunn, ska vara fri från hinder som t ex staket, murar och planteringar. Det är både för vår och din skull, då slangen rör sig under sugningsarbetet. Sträckan mellan bilen och brunnen bör inte överstiga 10 meter enligt arbetsmiljöverkets krav, vilket även ökar tömningskostnaden. Är det längre på din tomt kan du åtgärda detta genom att förlänga den körbara vägen fram till brunnen. Rådfråga gärna personal.

Markera brunnslocket
Brunnslocket ska ha en markering som ska vara synlig på 10 meter, samt vara lätt åtkomlig.
Ingenting får finns uppe på brunnslocket eller att det är övertäckt. Se till att eventuella lås är borttagna. Locket ska vara lätt att lyfta, tunga lock debiteras extra.


Anmäl tömning innan 30 april.

Blanketter och villkor för slamtömning hittar du >här<
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601