Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Kontakt - Barn och Utbildning

Vilhelmina kommun - Växeln
Måndag-torsdag 7.30-16.30, fredag 7.30-16.00.
Lunchstängt 12.00-13.00
0940-140 00
Utbildningsförvaltningen
Torget 6
Förvaltningschef Christer Staaf
142 76
Kansli/Nämndsekreterare Ingela Johansson
140 49
Förskoleverksamheten
Förskolechef Agnetha Jonsson,
(ansvarig för Regnbågen, Myltan)
140 78
Förskolechef Maria Alenius
(ansvarig för Täppan, Skogsbacken, Kantarellen)
140 76
Förskolechef Katarina Wikström
(ansvarig för Vågen, Sagobacken, Norrskenet)
140 77
Förskolechef Marithe Lindblad
(ansvarig för Rävlyan)
144 26
143 57
Förskolechef Kristin Söderberg
(ansvarig för Fjällripan)
144 29
146 42
Kansli: Solveig Sundin-Jonsson
144 26
070-268 10 31
Spec. ped Carina Johansson
140 09
Förskolor
Skogsbacken, Tallåsvägen 6
  Flugan
141 28
  Humlan
141 29
  Myran
141 30
  Knotten
141 31
Regnbågen, Strandvägen 10
140 77
  Solen
141 33
  Stjärnan
141 34
  Månen
141 35
Täppan, Föreningsgatan 31
143 11, 143 12
  Pyret
143 11
  Jordgubben
143 12
Fjällripan, Dikanäs
146 42
Myltan, Latikberg (även förskola)
142 91
070-318 42 91
Norrskenet, Malgovik
146 21
Rävlyan, Saxnäs
143 57
Tranan, Nästansjö
144 56
Vågen, Strandvägen 8A och 8B
  Skeppet
141 23
070-320 93 07
  Piraten
141 14
Sagobacken, Tallåsvägen 36
 Bullerbyn
146 92
 Lönneberga
146 93
 Villakulla
146 94
Förskoleklasser/Fritidshem
Rektor Eva Flodin
Nästansjö, Malgovik Spindeln
141 77
070-301 97 29
Rektor Sara Sjölund Bång
Volgsjö
141 68
  Bikupan, Skolgatan 2
141 80
  Trollsländan, Finlandsgatan 5
141 37
  Myggan, Finlandsgatan 5
141 38
  Personalrum
141 39
  Hörnan, Skolgatan 2
141 69
  Fjället, Volgsjöskola

  Knuten, Volgsjöskola

Dikanäs, Rektor Kristin Söderberg
141 39

070-255 14-01

144 29
Saxnäs, Rektor Marithe Lindblad
144 26
Grundskola
Volgsjö skola, Skolgatan 2
  Exp.
   Fax
141 71
141 86
  Rektor, förskoleklass-år 3: Sara Sjölund Bång
141 68
  Rektor, år 4-6: Lena Olofsson
141 77
  Biträdande rektor: Anna Sjögren
141 68
  Personalrum Volgsjö
141 76
  Personalrum Volgsjö Paviljong
141 79
  Skolsköterska
   Annika Strandberg-Lidström   
 
141 72
  Bibliotek
141 73
Malgovik Gläntan (År F-1 och Fritidshem Spindeln)
143 72
Malgovik skola (År 2-6)
143 81
Malgovik sporthall
202 76
Malgovik skola, rektor, Eva Flodin
070-301 97 29
Nästansjö skola (Förskoleklass-År 6)
144 54
Nästansjö skola, fax
144 52
Nästansjö skola, rektor, Eva Flodin
070 - 301 97 29
Hembergsskolan, Bondegatan 19
  Exp.
 
   Fax
141 90
141 91
550 73
  Rektor Anders Blomgren
  epost:anders.blomgren@vilhelmina.se


141 93
  Bitr.rektor Erika Tegström
142 10
  Bitr.rektor Inez Abrahamzon
144 35
  Studie- och yrkesvägledare
141 98
  Kurator
142 05
  Skolsköterska
    Mona-Lisa Lundin
142 01
  Cafeteria
142 08
  Bibliotek
142 00
Dikanäs skola (Förskoleklass-År 2)
Dikanäs skola (År 3-5)
Dikanäs skola (År 6-9)
Fax
Dikanäs skola, Rektor Kristin Söderberg
144 32
144 16
144 27
144 28
144 27  
Saxnäs skola (Förskoleklass-År 9)
Fax
Saxnäs skola, rektor, Marithe Lindblad
Vivi-Anne Lundqvist, samordnare för nyanlända, f-9.  
144 10
144 11
144 26
141  66

Gymnasieskola
Malgomajskolan, Skolgatan 13
  Kansli

   Fax
142 22
142 24
125 51
   Rektor, Per Lindberg
142 23
   Bitr. rektor, Carola Bergh
   Bitr. rektor, Helena Renman
142 56
142 38
  Studie- och yrkesvägledare
142 29
  Kurator
142 30
  Skolsköterska
   Solveig Sandin Malmbo
142 59
 
   Bibliotek
142 25
  Restaurang Malgomaj/bordsbeställning
142 42
  Köksmästare hotell/restaurangutb.
144 73
  Hotell/Restaurangutb, Fax
144 72
Lycksele-Vilhelmina gymnasieområde
0950-167 86
Kostverksamheten
Kostchef Anki Marklund
143 21
070-255 92 22
Hembergskolans kök
142 02
Volgsjöskola restaurang
141 81
Latikberg skolkök
142 90
Malgovik skolkök
143 82
Nästansjö skolkök
144 59
Saxnäs skolkök
144 12
Sagagården kök
146 41
Skogsbacken kök
141 27
Täppan kök
143 10
Regnbågen kök
141 21
Åsbacka centralkök
143 05
Vuxenutbildning
Lärcentrum, Skolgatan 12
Kansli, Siri Nilsson
Fax  
142 34
143 56
Rektor Lars Gavelin
142 57
Lärarrum SFI, Grundvux, Särskild utb.
146 13

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/kontaktuppgifter
Mon 23. Oct 17 09:13