Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Barn och utbildning print

Tue 15. Apr 14 14:35


Mánát- ja oahpahus

20140415_143517_0.jpg


Oahpahushálddahus ovddasvástida visot oahpahusa Vueltjere gielddas, ovdaskuvllas allaskuvlii.

Oahpahusossodahkii gullojit ovdaskuvladoaibma mas leat ovdaskuvllat ja bearašbeaiveruovttut, vuođđoskuvla oktan ovdaskuvlaluohkáin, asttuáigeruovttut ja sierraskuvladoaibma.

Joatkkaskuvla ja joatkkasierraskuvladoaibma jođihuvvojit gieldda iežas joatkkaskuvllas, Malgomajskuvla, mas leat gávcci náššuvnnalaš prográmma ja vihtta introdukšuvnnaprográmma.

Oahppoguovddáš ovddasvástida rávesolbmooahpahusa sierralágán dásiin, vuođđodásis gitta allaskuvladássái.





Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601