Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Information på samiska

Välkommen att läsa information om förskolan på samiska. Klicka på länk i menyn till vänster.
20150915_150656_0.jpg

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-00053C9B/100
Tue 15. Sep 15 15:06