Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Anmälan diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Om Du får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling för ett barn inom Vilhelmina Kommuns förskoleverksamhet, kan Du ta kontakt med ansvarig förskolechef eller göra en anmälan på särskild blankett.
Blanketten ska fyllas i och lämnas eller skickas till ansvarig förskolechef.


Blankett finns att tillgå här.

Kränkande behandling anmälan till förskolechef.pdf

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004C590/FOV1-00059671/100
Tue 12. Jul 16 10:01