Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Anmälan diskriminering, trakasserier och kränkande behandling print

Tue 12. Jul 16 10:01

Om Du får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling för ett barn inom Vilhelmina Kommuns förskoleverksamhet, kan Du ta kontakt med ansvarig förskolechef eller göra en anmälan på särskild blankett.
Blanketten ska fyllas i och lämnas eller skickas till ansvarig förskolechef.


Blankett finns att tillgå här.

Kränkande behandling anmälan till förskolechef.pdf
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601