Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Visionsarbete kommunala förskolor print

Wed 16. Dec 15 06:54

pussel.gif

"Vilhelmina -
Lapplands bästa utbildningskommun".

Vilhelmina Kommuns Utbildningsförvaltning har sedan hösten 2014 arbetat med en övergripande vision för samtliga kommunala skolverksamheter.
Visionen är att med ett långsiktigt arbete i verksamheterna skapa
"Vilhelmina - Lapplands bästa utbildningskommun".

En vision utvecklas om den hänger samman med vardagens verksamheter. I förankringsarbetet ingår en koppling till de övergripande politiska målen, utbildningsnämndens mål, vardagens mål och resultat samt till det systematiska kvalitetsarbetet i en konkretiseringskedja.


Varje kommunal förskola har utarbetat en för sin verksamhet specifik Vision för sitt arbete att nå målet  "Vilhelmina- Lapplands bästa utbildningskommun".

Visionerna finns att läsa under varje förskolas "Mål och kvalitet".
Förskolorna hittar du under knappen "Kommunala förskolor".

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601