Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Tillsyn kommunala förskolor

Här kan Du/Ni ta del av Skolinspektionens beslut efter gjord tillsyn.


Skolinspektion 2012.pdf

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004C590/FOV1-00051A78/100
Tue 14. May 13 08:24