Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Specialpedagog


clip_image002.gif

Jag heter Carina Johansson och arbetar som specialpedagog inom förskoleverksamheten i Vilhelmina kommun, dvs förskola 1-5 år. I grunden är jag förskollärare och har arbetat som sådan i många år, mestadels med 6-åringar men också på en öppen förskola.

Att vara specialpedagog inom förskoleverksamheten innebär att hjälpa barn som är i behov av särskilt stöd. Det kan vara barn som har koncentrationssvårigheter, utagerande barn, barn som behöver hjälp i sin språkutveckling osv.

Hjälpen sker i första hand som handledning och vägledning till den personal som finns ute i verksamheterna.

Ni får gärna vända er till mig om ni undrar över något. Jag arbetar måndag- torsdag 08.00-16.30 och fredag 08.00-13.00. Tel; 0940-14009 el 070-6219308.

Med vänlig hälsning. / Carina       

                  

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004C590/FOV1-0004C584/100
Thu 19. Feb 15 11:11