Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Specialpedagog print

Thu 19. Feb 15 11:11


clip_image002.gif

Jag heter Carina Johansson och arbetar som specialpedagog inom förskoleverksamheten i Vilhelmina kommun, dvs förskola 1-5 år. I grunden är jag förskollärare och har arbetat som sådan i många år, mestadels med 6-åringar men också på en öppen förskola.

Att vara specialpedagog inom förskoleverksamheten innebär att hjälpa barn som är i behov av särskilt stöd. Det kan vara barn som har koncentrationssvårigheter, utagerande barn, barn som behöver hjälp i sin språkutveckling osv.

Hjälpen sker i första hand som handledning och vägledning till den personal som finns ute i verksamheterna.

Ni får gärna vända er till mig om ni undrar över något. Jag arbetar måndag- torsdag 08.00-16.30 och fredag 08.00-13.00. Tel; 0940-14009 el 070-6219308.

Med vänlig hälsning. / Carina       

                  
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601