Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Förskola på samiska print

Fri 28. Mar 14 13:43


sameflagga.bmp

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. För tre av de nationella minoritetsspråken, finska, meänkieli och samiska, har språkbärarna mer långtgående rättigheter inom särskilda geografiska förvaltningsområden. Till dessa rättigheter hör att angivna kommuner inom förvaltningsområdena ska erbjuda vårdnadshavare som begär det plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på minoritetsspråken. Vilhelmina kommun är samisk förvaltningskommun och erbjuder förskoleverksamhet med samiska inslag, om vårdnadshavarna så önskar. När man anmäler sitt barn till förskoleverksamhet kan man i samband med det ange om man önskar få tillgång till denna verksamhet.

Mer information finns under länken Nationella minoriteter som du hittar uppe till höger på hemsidan.

Information finns även på www.minoritet.seI förskolorna erbjuds alla 5 -åringar årligt återkommande besök i samevistet på kyrkberget i Vilhelmina.
Barnen i fjällförskolorna besöker Fatmomakke kyrkby.
Där får barnen ta del av samisk kultur och tradition.
Vi erbjuder även modersmålsstöd i nord och syd samiska.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601