Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Allmän information


Här till vänster hittar Du information o riktlinjer för den kommunala förskolan.

Under Genvägar till höger hittar du länkar till blanketter för att göra köanmälan, inkomständring och blankett för uppsägning av plats samt en telefonlista till Utbildningsförvaltningen och till samtliga kommunala förskolor.

På blanketten för köanmälan har Du/Ni möjlighet att ange vilken verksamhet köanmälan gäller, om anmälan enbart gäller förskoleplats finns möjligheten att ange önskemål om specifik förskola.C:/Users/kp8228/Desktop/hk_förskola_bokstavspärlor[1].jpghttp://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004C590/FOV1-0004B3D9/100
Thu 29. Sep 16 13:59