Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Tallkotten print

Fri 20. Oct 17 09:39

Välkommen till Dalasjöbygdens föräldrakooperativ Tallkotten!
20160314_144922_0.jpg


Vi vill informera om möjligheten att ert/era barn under sin förskoletid går på Tallkottens föräldrakooperativ. Dalasjöbygdens föräldrakooperativ Tallkotten är en ekonomisk förening som grundades 1990 av föräldrar som vill forma och utveckla barnens förskola. Att vara medlem i ett föräldrakooperativ har många fördelar. Som vårdnadshavare har man stora möjligheter att vara med och forma barnens vardag på förskolan, exempelvis vad som är viktigt och var resurser ska läggas. Ytterligare en fördel är att våra priser ligger lägre än den kommunala verksamheten.

Tallkotten ligger i Dalasjö, ca 1,5 mil utanför Vilhelmina tätort och är omgiven av vacker tallskog, där barnen ofta vistas. På Tallkotten är vi medvetna om att grunden till barnens lärande läggs i tidigare år och är därför måna om att våra barn ska få en meningsfull tid på förskolan.

Tallkottens profilering
Vi anser att närheten till naturen är viktig för våra barn. Tallkotten har en mullekoja där vi ofta vistas. Vi har en utedag i veckan då vi är i skogen hela dagen. Tallkottens närhet till naturen gör att barnen ofta vistas i skog och mark. Förskolan prioriterar utevistelse och utemiljön ges goda resurser.
Tallkottens vision är:

Alla barn som gått på Tallkotten ska ha en förståelse för:
  • att alla människor har lika värde och ska behandlas med respekt
  • den empatiska förmågan
  • att visa respekt för sion närmiljö och dess växter och djur
        Varmt välkomna till föräldrakooperativet Tallkotten!

073 091 22 89Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601