Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Fristående förskolor

pussel.gif


Förskoleverksamhet kan även bedrivas av andra aktörer än kommunen. Dessa förskolor kallas fristående förskolor. Enligt lagstiftningen ska det även för fristående förskolor finnas en s.k. huvudman för denna verksamhet som ytterst skall ansvara för verksamhetens innehåll och kvalitet

Vilhelmina kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och är skyldiga enligt lag att godkänna verksamheten om den uppfyller de krav som lagstiftningen och läroplanen ställer på verksamheten.

Det är Utbildningsnämnden som beslutar om fristående förskolor i Vilhelmina kommun. Vilhelmina kommun har en checklista för den som vill ansöka om att få starta en fristående förskola.

Vill Du ha mer information om villkoren för fristående förskolor är Du välkommen att kontakta förskolechef Katarina Wikström, 0940-140 77, eller förvaltningschef Christer Staaf, 0940-142 76.

I Vilhelmina finns en förskola som drivs av annan huvudman än kommunen.
Det är Tallkotten i Dalasjö, 073 091 22 89 som är ett familjekooperativ.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004C590/FOV1-0004B3D4/100
Tue 26. Sep 17 08:18