Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Sagobacken print

Mon 13. Feb 17 14:40

Sagobacken.png

Sagobacken är en förskola på Tallåsvägen 36, den öppnade i augusti 2014.
Förskolan har tre avdelningar, två avdelningar med barn mellan 1-3 år och en avdelning med 4-5 åringar. Avdelningarna heter Bullerbyn, Lönneberga och Villekulla.

Vårt förhållningssätt
Vår verksamhet ska genomsyras av glädje, trygghet och gemenskap. Genom lust, glädje och fantasi vill vi ge barnen möjlighet att utvecklas. Vi ser alla barn som kompetenta och kreativa individer som är nyfikna på att upptäcka och utforska omvärlden. Vår uppgift som pedagoger är att vara lyhörda, stöttande och medupptäckare i vårt arbete tillsammans med barnen.

Den pedagogiska miljön
Vi vill erbjuda Era barn en miljö som lockar och inspirerar till lek för att utveckla kunskaper inom många olika områden. Vi ser miljön, både inne och ute, som föränderlig och har som målsättning att anpassa den utifrån alla individers egna behov och intressen.

Lönneberga tel: 0940-14693
Villekulla tel: 0940-14694
Bullerbyn tel: 0940-14692

Förskolechef:
Katarina Wikström
tel: 0940-14077, 073-5114001
Besöksadress: Torget 6, 912 81 Vilhelmina
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601