Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Skogsbacken print

Tue 8. Nov 16 07:25

Välkommen till Skogsbacken!
20050119_081928_0.jpg
Förskolan Skogsbacken ligger på Tallåsvägen, centralt belägen i
Vilhelmina tätort, nära till skogen och Folkets hus.
Vi  tillhör Förskolans Rektorsområde.

Skogsbacken har 4 avdelningar.
2 småbarnsavdelningar som heter Myran och Humlan och
2 storbarnsavdelningar som heter Flugan och Knotten samt
en nystartad avdelning, Kantarellen som för tillfället är placerad i provisoriska lokaler.
I grupperna är det 3,0 personal som är utbildade
förskollärare och barnskötare.
Vi har en personalgrupp med lång erfarenhet.

Skogsbacken har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt,
där vi tror på det kompetenta barnet.
Vi har en utarbetad arbetsplan efter Lpfö 98.
Vi har kontinuerliga utvecklingssamtal.
Utevistelse är en viktig del av Skogsbacken.

Förskolechef:
Maria Stenmark Alenius
tel: 0940/14076
Besöksadress: Torget 6
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601