Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Förskoleverksamhet

Välkommen till Vilhelminas förskoleverksamhet!

I Vilhelmina kommun finns det 10 kommunala förskolor, en Öppen förskola samt ett föräldrakoperativ.

Vilhelmina kommun är en samisk förvaltningskommun.
Information om vad det innebär i förskolan finns här till vänster under  "Allmän information": Förskola på samiska.

Med denna sida hoppas vi, att du på ett enkelt sätt ska kunna hitta den information du är intresserad av.

Har du frågor eller synpunkter är Du välkommen att ta kontakt med oss, kontaktuppgifter hittar Du här till höger under Genvägar.Vår målsättning är att alla barn i Vilhelmina ska uppleva en trygg, rolig och lärorik tid i förskolan.

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet.
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten skall utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med skollag och läroplan för förskolan.
Förskola 1-5 år
När du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig har Ditt barn möjlighet till förskoleverksamhet.
Förskolan arbetar pedagogiskt och ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Allmän förskola
Alla barn, 3-5- åringar i Sverige ska erbjudas kostnadsfri plats i förskolan, så kallad Allmän förskola.
Allmän förskola följer skolans läsårstider och omfattar 15 timmar per vecka.
Varje förskola bestämmer vilka vistelsetider som gäller för deras förskola.
Allmän förskola gäller från hösten det år barnet fyller 3 år. Du som förälder bestämmer om du vill utnyttja möjligheten.
Öppen förskola
Är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskolan. I den Öppna förskolan kan du som förälder tillsammans med ditt/dina barn ta del av pedagogisk och stimulerande verksamhet.
Fritidshem
På fritidshem bedrivs skolbarnsomsorg för barn som är 6-12 år, gäller när du som förälder arbetar eller studerar. Fritidshemmet är öppet under den del av skoldagen som är skolfri samt under skollov.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004C590/100
Sat 12. Nov 16 07:43