Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kostverksamheten print

Wed 15. Nov 17 12:54

Kostverksamheten omfattar måltider till skola, förskola, äldreomsorg och hemtjänst. Skolmåltiderna består av Hembergsskolans kök som lagar mat till Hembergsskolan, Malgomaj och Volgsjö. Det finns tillagningskök vid skolorna i Nästansjö, Malgovik och Saxnäs. Saxnäs levererar även mat till hemtjänsten. Förskoleköken består av ett tillagningskök i Malgovik och sex mottagningskök. Åsbacka centralkök lagar mat till de särskilda boendena Tallbacka, Åsbacka och Strandbacka, portionsformar till pensionärer i eget boende (hemtjänst) och mat till förskolorna i Vilhelmina centralort. I Dikanäs finns ett tillagningskök som i anslutande matsal serverar förskolebarn, skolelever och pensionärer. De lagar också mat som distribueras via hemtjänst.

Ansvarig för verksamheten är kostchef Anki Marklund.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601