Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Mat i förskola och skola

Det är kostenheten som ansvarar för skolmåltiderna i Vilhelmina. 20111107_080913_0.jpg

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004C358/100
Mon 7. Nov 11 08:10