Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Nyanlända

Vivi-Anne Lundqvist är samordnare för nyanlända elever i grundskolan, åk f-9. Tel 0940-14166, mobil 072-242 33 33 e-mail

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004B3AB/S050A00BF
Fri 7. Apr 17 08:30