Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Fristående skola

Vilhelminas fristående grundskola heter Strandskolan. Skolan bedrivs av Vilhelmina Fria Församling från förskoleklass till årskurs 9.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004B3AB/S0360D57A
Wed 12. Sep 12 16:07