Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Årskurs 7-9

I Vilhelmina finns fyra skolor som bedriver undervisning i årskurserna 7-9. Tre är kommunala och en är fristående. Det är Hembergsskolan, Dikanäs skola, Saxnäs skola samt den fristående skolan Strandskolan som bedrivs av Vilhelmina Fria Församling.

Klicka på länkarna till vänster för att få mer information om respektive skola.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004B3AB/FOV1-0004C635/100
Thu 26. Jan 12 10:45