Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Grundskola, allmän information

Att börja grundskolan

file:///C:/Users/kp8228/Desktop/vuxenutbildning-top[1].jpg

Det året ditt barn fyller sex år kan du som förälder välja om du vill att barnet skall börja i förskoleklass.

Verksamheten i förskoleklassen är till för att stimulera barnens nyfikenhet och utveckling och förbereda inför skolstarten. Förskoleklassen är avgiftsfri och bedrivs tre timmar per dag i tätorten.

Skola mini.jpgDitt barn är skolpliktigt från det år det fyller 7 år. Eftersom alla barn är olika har du som förälder rätt att välja om ditt barn skall börja redan vid sex års ålder eller vänta till åtta år. Tag då kontakt med din skola eller förskoleklass för ytterligare information.

Det finns grundskolor på flera ställen i vår vida kommun. En är fristående och de övriga är kommunala. Grundskolor från förskoleklass till årskurs 6 finns på tätorten samt i byarna Malgovik, Nästansjö, Saxnäs och Dikanäs. Skolorna i Saxnäs och Dikanäs har även årskurs 7-9. Tätortens kommunala 7-9-skola heter Hembergsskolan.

Vilhelminas fristående grundskola heter Strandskolan. Skolan bedrivs av Vilhelmina Fria Församling från förskoleklass till årskurs 9.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004B3AB/100
Tue 6. Dec 16 11:38