Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Gymnasial samverkan och IKE print

Thu 20. Oct 16 14:22

20120330_081114_0.png

För att underlätta samarbete mellan kommuner i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

Kontaktpersoner i Vilhelmina kommun, Malgomajskolan:

Elevens studieresultat och totala frånvaro
Elevens frånvaro
Elevens byte av studieväg/ och eller skola
Studieavbrott eller studieuppehåll
Namn: Sara Danielsson
Titel/ funktion: Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats: Malgomajskolan,  byggnad 1
Tel.nummer: 0940- 142 29
Besöksadress: Skolgatan 13
Adress: Malgomajskolan M1, 912 81 VILHELMINA

Åtgärdsprogram
Information inför skolstart
Namn: Cecilia Lundgren
Titel/ funktion: Specialpedagog
Arbetsplats: Malgomajskolan,  byggnad 1
Tel.nummer: 0940- 141 41
Besöksadress: Skolgatan 13
Adress: Malgomajskolan M1, 912 81 VILHELMINA

Interkommunal ersättning, IKE
Namn: Kerstin Olofsson
Titel/ funktion: Skoladministratör
Arbetsplats: Malgomajskolan,  byggnad 1
Tel.nummer: 0940-142 24
Besöksadress: Skolgatan 13
Adress: Malgomajskolan M1, 912 81 VILHELMINA

Region Västerbotten (här finns avtal m.m. samlat)
Intagningskansliet (Gymnasieantagningen i Västerbottens län)Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601