Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Gymnasieskola

Välkommen till Malgomajskolan hälsar rektor för Malgomajskolan
Rektor leder verksamheten vid skolan och har ansvaret för att skolan fungerar både i fråga om undervisning och trivsel.

Rektor nås på telefon 0940- 14223. Biträdande rektor har telefon 0940-142 56.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004B3A7/100
Fri 30. Mar 12 08:52