Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Barn- och utbildning

file:///C:/Users/kp8228/Desktop/nnrpes_utbildn_80[1].jpg

Utbildningsförvaltningen ansvarar för all utbildning i Vilhelmina kommun, från förskola till högskola.

Utbildningssektorn består av förskoleverksamhet med förskolor, grundskola inklusive förskoleklass, fritidshem och grundsärskoleverksamhet.

Gymnasial utbildning inklusive gymnasiesärskoleverksamhet bedrivs vid kommunens egen gymnasieskola, Malgomajskolan, med åtta nationella program samt de fem introduktionsprogrammen.

Lärcentrum ansvarar för vuxenutbildning på olika nivåer, från grundläggande nivå till högskolenivå.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/100
Thu 20. Apr 17 16:42