Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Digital anslagslagstavla

Digital anslagstavla
Detta är Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.
Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Anslagsdatum             Rubrik         Typ     Anslås av
2017-12-22              Kfmprotokoll 20171212   Kommunfullmäktige
2018-01-17              Dispens skoterkörning          GVA-enheten
2018-02-14              UNprotokoll 2018-01-30  Utbildningsnämnden
2018-02-16              KSprotokoll 2018-02-06  Kommunstyrelsen
Bevis om anslag.pdf
Dispens för skoterkörning i delar av tätbebyggt område.pdf
bevis om ansla 20180130 UN.pdf
Ks180206 Bevis om anslag.pdf

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/0/S054B0C14-0555059A
Tue 30. Jan 18 15:56