Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Tillämpningregler och taxor för förskola etc

Här finns länk till tillämpningsregler och taxa för förskola och fritidshem.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/0/FOV1-0004C538/S038690D0
Mon 10. Nov 14 13:13